Amsterdam
Entrepotdok 65A

Vraagprijs: € 625.000,- k.k.

Maak afspraak

Amsterdam
Entrepotdok 65A

English text below

Interesse?

Kenmerken

  • Soort benedenwoning
  • Woonopp 107 m2
  • Inhoud 326 m3
  • Kamers 2

English text below

Wij mogen een ZEER LUXE APPARTEMENT te koop aanbieden in
het Entrepôtdok gelegen op een unieke plek in het hart van de Plantagebuurt. Het Entrepôtdok is een monumentaal complex van oude pakhuizen in fasen gebouwd tussen 1708 en 1829 en indertijd gebruikt als op- en overslagruimte van goederen. Het Entrepôtdok is gelegen tegenover Artis, aan ‘t water en op loopafstand van het centrum van Amsterdam. In deze buurt is wonen en werken gemengd. Terrasjes en restaurants om de hoek. Winkels op loopafstand. Zomer’s wordt er buiten gezwommen. Kortom een heerlijke plek om te wonen in het centrum van Amsterdam. In dit geval aan de achterzijde van het dok, met uitzicht op de Laagte Kadijk.

De voormalige pakhuizen van meer dan 200 jaar oud zijn ruim 30 jaar geleden verbouwd tot woningen en bedrijfsruimtes. Dit luxe appartement is een voormalige bedrijfsruimte en omgebouwd tot een fantastisch instap klaar appartement van ruim m². Alles is aangepakt; elektra, water aan- en afvoer, CV, luchtbehandeling, etc. Er is uitsluitend gekozen voor hoogwaardige oplossingen. Aan dit appartement heeft u de komende 20 jaar nauwelijks onderhoud. Voldoende parkeerruimte in de parkeergarage of op straat. Voor beide mogelijkheden is een vergunning nodig waar geen wachtlijst voor is.
Volgens het bestemmingsplan geldt hier de bestemming Gemengd 1.
Voor dit appartement is de bestemming bedrijfsruimte officieel omgezet naar bestemming wonen. Hiervoor is een omgevingsvergunning van de gemeente verkregen.

Indeling:
De zelfstandige ingang van het appartement ligt in de passage die het Entrepôtdok verbindt met de Laagte Kadijk. Bij binnenkomst via de stalen buitendeur kom je in de buitenruimte en de voordeur van de woning. Entree in de gemeenschappelijke hal. Via de hal kom je bij de voordeur van het appartement, een mooie stalen deur die toegang biedt tot het appartement. De ruime gang zorgt voor een luxe entree van de woning. De gang biedt toegang tot de verschillende vertrekken, direct links het aparte zwart betegelde toilet. Daarnaast is de slaapkamer gelegen. De slaapkamer kan van de gang worden gescheiden door een mooie schuifwand in zwart met mat glas, die het geheel echt een industriële uitstraling geven. De schuifwand kan gedeeltelijk open worden geschoven waardoor de vertrekken met elkaar in verbinding staan. Aansluitend aan de slaapkamer is een inloop kast, welke genoeg ruimte biedt voor een uitgebreide garderobe. Aan de linker kant bevindt zich een aparte was/droog ruimte en daarnaast de ingang tot de ruime, luxe zwart/wit betegelde badkamer met inloop douche, dubbele wastafel en bidet. Aan het einde van de gang rechtdoor kom je in de fantastische open keuken, waar ruimte genoeg is voor een lange eettafel waar uren lang aan gepraat en gegeten kan worden. Aansluitend is de woonkamer met een gezellige lichte living. De keuken is luxe afgewerkt in zwart wit met een hardstenen aanrechtblad en luxe zwarte mengkraan. De keuken en woonkamer zijn voorzien van een prachtige gietvloer en in de zelfde kleurnuance is de gang en de slaapkamer voorzien van visgraat parket. De wanden zijn in de gehele woning keurig gestuct en afgewerkt. Het appartement heeft 3 grote ramen aan de achterzijde voor een schitterende licht inval.

Omgeving:
Het Entrepôtdok is zeer centraal gelegen, vlakbij het centrum, twee tot vijf minuten rijden van de IJ-tunnel en de Piet-Hein tunnel. Openbaar vervoer in de nabijheid. Het Centraal station is 5 minuten fietsen, of 20 minuten lopen. Het appartement ligt aan de achterzijde van het Entrepôtdok en kijkt uit over de Laagte Kadijk en Hoogte Kadijk.

Bijzonderheden:
– Bouwjaar 1829
– Monumentaal pand
– Voortdurende erfpacht canon van € 2950,00 per jaar met 5 jaarlijkse indexering;
– De servicekosten bedragen € 96,73 euro per maand;
– Definitief energie label is aangevraagd.
– Voldoende parkeergelegenheid op basis van vergunningenstelsel Amsterdam

De woning is ingemeten conform NEN2580. Deze Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Deze informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken, die voor hem van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is ons kantoor de makelaar van verkoper. Wij adviseren u een NVM/MVA Makelaar in te schakelen, die u met zijn deskundigheid zal bijstaan in het aankoopproces. Indien u geen professionele begeleiding wenst in te schakelen, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken, die van belang zijn, te kunnen overzien. De Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM zijn van toepassing.

————————————————————————————————————————————————–

VERY LUXURIOUS APARTMENT IN
the Entrepôtdok is located in a unique location in the heart of the Plantagebuurt. The Entrepôtdok is a monumental complex of old warehouses built in phases between 1708 and 1829 and used at the time as a storage and transhipment space for goods. The Entrepôtdok is located opposite Artis, on the water and within walking distance of the center of Amsterdam. Living and working is mixed in this neighborhood. Terraces and restaurants around the corner. Shops within walking distance. In summer there is swimming outside. In short, a wonderful place to live in the center of Amsterdam. This apartment is located at the rear of the dock, with a view of the Laagte Kadijk.

The former warehouses, more than 200 years old, were converted more than 30 years ago into homes and business spaces. This former business space has been converted into a luxury apartment of over m². Everything has been addressed; electricity, water supply and drainage, central heating, air treatment, etc. Only high-quality solutions have been chosen. This apartment will require little maintenance for the next 20 years. Sufficient parking space in the parking garage or on the street. Both options require a permit for which there is no waiting list.
According to the zoning plan, the destination Mixed 1 applies here.
For this apartment, the destination business space has officially been converted into residential use. An environmental permit has been requested from the municipality for this residential use and received.

Layout:
The independent entrance to the apartment is located in the passage that connects the Entrepôtdok with the Laagte Kadijk. Upon entering through the steel exterior door, you enter the outdoor area and the front door of the house. Entrance in the common hall. Through the hall you come to the front door of the apartment, a beautiful steel door that provides access to the apartment. The spacious hallway provides a luxurious entrance to the house. The hallway provides access to the various rooms, immediately to the left the separate black tiled toilet. In addition, the bedroom is located. The bedroom can be separated from the hallway by a beautiful sliding wall in black with frosted glass, which gives the whole a real industrial look. The sliding wall can be partially opened, so that the rooms are connected to each other. Adjacent to the bedroom is a walk-in closet, which offers enough space for an extensive wardrobe. On the left is a separate washing/drying room and next to it the entrance to the spacious, luxurious black and white tiled bathroom with walk-in shower, double sink and bidet. At the end of the corridor straight ahead you enter the fantastic open kitchen, where there is room enough for a long dining table where you can talk and eat for hours. Adjacent is the living room with a cozy bright living area. The kitchen is luxuriously finished in black and white with a hard stone counter top and luxurious black mixer tap. The kitchen and living room have a beautiful cast floor and the hallway and bedroom have herringbone parquet in the same color nuance. The walls are neatly plastered and finished throughout the house. The apartment has 3 large windows at the rear for a beautiful light.

Surroundings:
The Entrepôtdok is very centrally located, close to the center, a two to five minute drive from the IJ tunnel and the Piet-Hein tunnel. Public transport nearby. The Central Station is a 5-minute bike ride or a 20-minute walk. The apartment is located at the rear of the Entrepôtdok and overlooks the Laagte Kadijk and Hoogte Kadijk.

Particularities:
– Year of construction 1829
– Monumental building
– The service costs are € 96,73 per month.
– Located on leasehold land € 2950 per year, with a 5 year annual indexation;
– Definitive energy label has been requested.
– Sufficient parking space based on the Amsterdam permit system

The property has been measured in accordance with NEN2580. This Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement to give an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

This information has been compiled with the necessary care. However, we do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own obligation to investigate all matters that are important to him. With regard to this property, our office is the broker of the seller. We advise you to engage an NVM / MVA broker who will assist you with his expertise in the purchasing process. If you do not wish to engage professional guidance, you consider yourself expert enough by law to be able to oversee all matters that are important. The General Consumer Terms and Conditions of the NVM apply.

Interesse?

Kenmerken

  • Soort benedenwoning
  • Woonopp 107 m2
  • Inhoud 326 m3
  • Kamers 2

Algemeen

Adres
Entrepotdok 65A
Plaats
Amsterdam
Postcode
1018 AD
Soort
benedenwoning
Status
Beschikbaar

Prijs en aanvaarding

Koopprijs
€ 625.000,- k.k.
Aanvaarding
in overleg

Kenmerken

Inhoud
326 m3
Bouwjaar
1829
Kamers
2
Aantal slaapkamers
1

Afmetingen

Woonopp
107 m2

Tuin en overige buitenruimtes

Tuintypen
geen tuin

Verwarming en isolatie

Soorten warm water
c.v.-ketel
Isolatievormen
dubbel glas