Privacy statement

Privacyverklaring 
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u Emanuels Makelaardij als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons kantoor de volgende gegevens vast:

– uw naam, adres en contactgegevens (bijv. telefoonnummer en emailadres)
– de reden van verkoop of verhuur (bijv. veranderingen in privé of werksituatie, groter wonen)
– de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
– de kenmerken en omschrijvingen van het object zoals de vraag- of of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, de WOZ-waarde en de kadastrale gegevens
– de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht

– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
– wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
– overige informatie die u aan ons verstrekt gedurende deze periode

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van Emanuels Makelaardij.   
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Emanuels Makelaardij, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
– de reden van koop of huur
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
– overige informatie die u aan ons verstrekt

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u Emanuels Makelaardij inschakelt als makelaar bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
– gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
– overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt Emanuels Makelaardij deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op emanuelsmakelaardij.nl of in verkoopbrochures
– om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u Emanuels Makelaardij inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om informatie toe te sturen omtrent overige objecten
– om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor. 
Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

Beveiliging en bewaartermijn
Emanuels Makelaardij zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijderen gegevens

Verzoeken tot correctie, inzage of het compleet verwijderen van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Robin Emanuels neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Emanuels Makelaardij.

10 13
9.6
Aankondiging Emagazine
"Prettige makelaar, veel vakkennis en ervaring in Amsterdam. Ons huis was niet een echt courant huis, dus de kans op langere verkooptijd - zelfs in Amsterdam - was zeer aanwezig. Toch wist de makelaar precies welke doelgroep passend was bij ons huis. Een aanrader mocht je een makelaar zoeken in Amsterdam en omgeving."

Bekijk alle reviews

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.