Amsterdam
Lindenhoevestraat 17

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Maak afspraak

Amsterdam
Lindenhoevestraat 17

English tekst below

Interesse?

Kenmerken

  • Soort tussenverdieping
  • Woonopp 81 m2
  • Inhoud 271 m3
  • Kamers 3

English tekst below

Dit MODERNE EN LUXE 3-KAMER APPARTEMENT heeft een heerlijk privé terras en een prachtig aangelegde gezamenlijke daktuin met verschillende terrassen en spectaculair uitzicht over de stad.

De woning heeft 2 slaapkamers, een zeer ruime woon- en eetkamer met open keuken en een zonnig privé terras dat zich uitstrekt over de gehele breedte van deze kamers. Uiteraard heeft deze woning een ruime berging in de onderbouw en een parkeerplaats in de overdekte parkeergarage. De zeer grote raampartijen zorgen jaarrond voor een prettige lichtinval in de woning. De gezamenlijke daktuin is onder architectuur aangelegd en bestaat uit verschillende terrassen waar u kunt genieten van de mooie planten die in ieder jaargetijde een andere bloei geven. Ook heeft u hier een schitterend uitzicht over de stad. Bent u nieuwsgierig geworden? Neemt u gerust contact met ons op voor een exclusieve bezichtiging!

Indeling
U komt het appartementencomplex binnen in de ruime nette hal. Middels de lift bereikt u de woning op de eerste etage, gelegen aan de zuidzijde. De voordeur geeft toegang tot de hal, die weer toegang geeft tot de zeer ruime woon- en eetkamer. De prachtige woonkamer heeft twee grote raampartijen met schuifpuien waardoor u altijd binnen en buiten met elkaar kunt verbinden en van een prettige lichtinval in huis kunt genieten. De plafondhoogte is 2.70 meter.

De moderne open keuken is strak afgewerkt en beschikt uiteraard over een inbouw koelkast, aparte inbouw vriezer, combimagnetron-oven, vaatwasser, 5-pits kookplaat en Quooker. Alle apparatuur is van Siemens.
De ruime woonkamer heeft een prachtige op maat gemaakte boekenkast die aan de muur is bevestigd, met inbouw LED spots die op de vloer zijn gericht.
Het zonnige privé terras is via twee schuifpuien te bereiken en loopt langs de gehele breedte van de woon/eetkamer/keuken. Het terras is een heerlijke plek om van de zon en het weidse uitzicht te genieten! Beide slaapkamers zijn erg licht en van goed formaat met praktische draai-kiepdeuren, vanwaar het balkon direct bereikbaar is. De grote slaapkamer heeft een luxe, op maat gemaakte inbouwkast waardoor de ruimte en hoogte optimaal wordt benut.

De badkamer is uitgerust met een dubbele wastafel en wastafelmeubel, een bad en een ruime inloopdouche. Via de badkamer bereikt u de handige wasruimte waarin zich de aansluiting voor wasmachine en droger bevindt.
De entreehal beschikt over een toilet en een ruime opbergkast. In de kast bevindt zich de WTW installatie, de extra grote boiler (200L) en hier is ruimte voor een garderobe.
De woning is voorzien van een mooie massieve en lichtgekleurde eikenhouten vloer. Door het gehele appartement ligt vloerverwarming en vloerkoeling zodat er zomer en winter een aangename temperatuur in de woning is. De woning beschikt tevens over 4 zonnepanelen. De woning heeft een grote externe berging en eigen parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage. De berging bevindt zich direct naast de eigen parkeerplaats.
In de inpandige fietsparkeerplaats in de parkeergarage heeft u plaats voor meerdere fietsen.

Erfpacht
De woning is gelegen op gemeentelijke erfpachtgrond. De canon, welke fiscaal aftrekbaar is voor eigenaar/bewoner is € 7.265,- per jaar voor de woning en € 179.- voor de parkeerplaats, op basis van 1-jaarlijkse indexering.

Vereniging van Eigenaren (VVE)
De vereniging van eigenaren is actief en wordt professioneel beheerd. Er wordt jaarlijks vergaderd, er is een meerjaren onderhoudsplan, een reservefonds en opstalverzekering. De maandelijkse VvE bijdrage is € 92 voor de woning inclusief de parkeerplaats.

Omgeving en bereikbaarheid
Het appartement ligt in het gebied ‘Kop van de Weespertrekvaart’ en grenst zowel aan de wijken Amstelkwartier, De Omval als Bajeskwartier. Deze gebieden ontwikkelen zich tot een uniek en modern deel van Amsterdam met prachtige architectuur, hoogbouw afgewisseld met laagbouw, jachthavens, (luxe) restaurants en de aanwezigheid van prachtige recreatie- en wandelmogelijkheden langs het water van o.a. de Amstel en de Weespertrekvaart. Winkels en scholen zijn op loop- en fietsafstand. Daarnaast bent u binnen een mum van tijd in het Centrum van Amsterdam. Het naastgelegen metrostation Spaklerweg zorgt voor een snelle verbinding met zowel het Amstel Station als Station Zuid en het Centraal Station. Het appartementencomplex is gunstig gelegen ten opzichte van de Zuidas en Schiphol en ook ten opzichte van de diverse snelwegen rondom Amsterdam die via de S111 direct bereikbaar zijn.

Bijzonderheden
– 2 slaapkamers;
– zonnig privé terras over de hele breedte;
– gezamenlijk dakterras met spectaculair uitzicht
– Ruime badkamer;
– Energiezuinig centraal vloerverwarmings- en koelingssysteem;
– 4 zonnepanelen wat leidt tot laag energieverbruik;
– Energiezuinig watersysteem met extra grote boiler (200L);
– Mooie eikenhouten vloer met vloerverwarming en -koeling;
– Parkeerplaats in overdekte parkeergarage;
– Ruime berging in de onderbouw (3.5 m2);
– Interne fietsparkeerkelder met twee eigen fietsparkeerplaatsen;
– Actieve VvE;
– Gelegen op gemeentelijke erfpachtgrond;
– Energielabel A+++
– voortzetting van zelfbewoningsplicht van 5 jaar, welke vervalt per 1 januari 2024;
– Oplevering in overleg;

De woning is ingemeten conform NEN2580. Deze meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Deze informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde foto’s. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken, die voor hem van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is ons kantoor de makelaar van verkoper. Wij adviseren u een NVM/MVA Makelaar in te schakelen, die u met zijn deskundigheid zal bijstaan in het aankoopproces. Indien u geen professionele begeleiding wenst in te schakelen, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken, die van belang zijn, te kunnen overzien. De Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM zijn van toepassing.

————————————————————————————————————————————————–

This MODERN AND LUXURY 3 ROOM APARTMENT has a lovely private terrace and a beautifully landscaped communal roof garden with several terraces and a spectacular view over the city.

The house has 2 bedrooms, a very spacious living and dining room with open kitchen and a sunny private terrace that extends over the entire width of these rooms. Of course, this house has a large storage room in the basement and a parking space in the covered parking garage. The very large windows provide pleasant light in the house all year round. The communal roof garden is architecturally designed and consists of several terraces where you can enjoy the beautiful plants that bloom differently in every season. You also have a magnificent view over the city. Are you curious? Please feel free to contact us for an exclusive viewing!

Layout
You enter the apartment complex in the spacious neat hall. Through the elevator you reach the apartment on the first floor, located on the south side. The front door gives access to the hall, which in turn gives access to the living room. The very spacious living and dining room has two large windows with sliding doors so that you can always connect the inside and the outside and enjoy a pleasant light in the house. The ceiling height is 2.70 meters.

The modern open kitchen has a sleek finish and luxury built-in equipment such as, refrigerator, separate built-in freezer, combination microwave oven, dishwasher, 5-burner hob and a Quooker. All equipment is from Siemens.
The spacious living room has a beautiful custom made wall mounted bookcase with recessed LED spotlights aimed at the floor.
The sunny private terrace can be reached through two sliding doors and runs along the entire width of the living / dining room / kitchen. The terrace is a wonderful place to enjoy the sun and the panoramic view! Both bedrooms are very light and of good size with practical tilt and turn doors, from which the balcony is directly accessible. The master bedroom has a luxurious, custom built-in wardrobe, making optimal use of the space and height.

The bathroom has a double sink and washbasin, a bath and a spacious walk-in shower. Through the bathroom you reach the handy laundry room where the connection for washing machine and dryer is located.
The entrance hall has a toilet and a spacious storage cupboard. The cupboard contains the HRV installation, the extra large boiler (200L) and there is space for a wardrobe.
The house has a beautiful solid and light-colored oak floor. There is underfloor heating and floor cooling throughout the apartment so that there is a pleasant temperature in the house in summer and winter. The house also has 4 solar panels. The property has a large external storage room and private parking space in the underground parking garage. The storage room is located right next to the private parking space.
There is room for several bicycles in the indoor bicycle parking space in the parking garage.

Ground lease
The property is located on municipal leasehold land. The ground rent, which is tax deductible for the owner is € 7.265,- per year for the house and € 179,- for the parking place, based on 1-year indexing.

Owners Association (VVE)
The owners association is active and professionally managed. Meetings are held annually, there is a multi-year maintenance plan, a reserve fund and home insurance. The monthly VvE contribution is € 92 for the house including the parking space.

Environment and accessibility
The apartment is located in the ‘Kop van de Weespertrekvaart’ area and borders on the Amstelkwartier, De Omval and Bajeskwartier districts. These areas are developing into a unique and modern part of Amsterdam with beautiful architecture, high-rise buildings alternated with low-rise buildings, marinas, (luxury) restaurants and the presence of beautiful recreational and walking opportunities along the water of the Amstel and the Weespertrekvaart. Shops and schools are within walking and cycling distance. In addition, you are in the center of Amsterdam in no time.
The adjacent Spaklerweg metro station provides a quick connection to Amstel Station, Station Zuid and Central Station. The apartment complex is conveniently located for the Zuidas and Schiphol and also for the various highways around Amsterdam that are directly accessible via the S111.

Particularities
– 2 bedrooms;
– sunny private terrace over the entire width;
– shared roof terrace with spectacular views
– Spacious bathroom;
– Energy-efficient central underfloor heating and cooling system;
– 4 solar panels which leads to low energy consumption;
– Energy-efficient water system with extra large boiler (200L);
– Beautiful oak floor with underfloor heating and cooling;
– Parking space in covered parking garage;
– Spacious storage room in the basement (3.5 m2);
– Internal basement with two private bicycle parking spaces;
– Active Owners Association;
– Located on municipal leasehold land;
– Energy label A+++
– continuation of self-occupancy obligation of 5 years, until 1 Jnauary 2024;
– Delivery in consultation;

The property has been measured in accordance with NEN2580. This Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement to give an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

This information has been compiled with the necessary care. However, we do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own obligation to investigate all matters that are important to him. With regard to this property, our office is the broker of the seller. We advise you to engage an NVM / MVA broker who will assist you with his expertise in the purchasing process. If you do not wish to engage professional guidance, you consider yourself expert enough by law to be able to oversee all matters that are important. The General Consumer Terms and Conditions of the NVM apply.

Interesse?

Kenmerken

  • Soort tussenverdieping
  • Woonopp 81 m2
  • Inhoud 271 m3
  • Kamers 3

Algemeen

Adres
Lindenhoevestraat 17
Plaats
Amsterdam
Postcode
1096 DV
Soort
tussenverdieping
Status
Beschikbaar

Prijs en aanvaarding

Koopprijs
€ 595.000,- k.k.
Aanvaarding
in overleg

Kenmerken

Inhoud
271 m3
Bouwjaar
2021
Kamers
3
Aantal slaapkamers
2

Afmetingen

Woonopp
81 m2

Tuin en overige buitenruimtes

Tuintypen
geen tuin

Verwarming en isolatie

Soorten warm water
centrale voorziening, zonnecollectoren
Isolatievormen
dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie